GENERALFORSAMLING

Afholdes mandag den 27. april 2020 kl. 1900 i

GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER

med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

?

(alle modtager genvalg)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


Regnskab for 2018, og Budget for 2019, samt gældende Takstblad for 2019, kan ses her på vandværkets hjemmeside eller det kan afhentes på vandværkets kontor – hver tirsdage kl. 16-18.


Hilsen til brugerne

BESTYRELSEN

Kontakt os:

Gjern Vandværk

Bjerrehave 7

8883 Gjern

Telefon nr. 86875293  Fax 86875752

kontoret@gjernvand.dk

Husk miljøet, det er der vi henter det gode vand til dig.